REGULAMIN

1. Sprzedaż jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Strony sprzedaży

2.1. Sprzedawca:

Prospect Klaudia Pietras

ul. Gen. Jankego 252

40-613 Katowice

NIP: 634-252-37-44

REGON: 240853828

Adres do korespondencji i siedziba firmy:

Prospect Klaudia Pietras

ul. Gen. Jankego 252

40-613 Katowice

mail: marlenka@marlenka.com.pl


2.2. Kupujący - wymagane dane:

2.2.1. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:

- imię i nazwisko,
- pełny adres,
- adres e-mail,
- numer telefonu,


2.2.2. Przedsiębiorca (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne), jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:

- pełna nazwa (bez skrótów),
- NIP,
- dane wymienione w punkcie 2.2.1.

3. Zamówienia

3.1. Zamówienia może składać pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

3.2. Zamówienia można składać poprzez:

sklep internetowy marlenka.com.pl

3.3. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili zamówienia licząc dni robocze, w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mail. Potwierdzenie zamówienia jest warunkiem wykonania umowy.

3.4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu lub adresu e-mail) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

3.5. Z chwilą zaksięgowania zapłaty za towar i potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

4. Cena

4.1. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (jeżeli nie jest zaznaczone inaczej). Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.


5. Dostawa

5.1. Dostawy towaru realizowane są na terenie całego kraju przy udziale Firmy Kurierskiej, odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od wartości zamówienia.

mBank

61 1140 2004 0000 3602 5116 2526

66 1140 2004 0000 3303 0003 9040 split payment

6. Zapłata

6.1. Realizacja zamówienia rozpocznie się w dniu zaksięgowania przedpłaty na koncie lub niezwłocznie po wybraniu opcji "za pobraniem".

61 1140 2004 0000 3602 5116 2526 lub w najbliższym  dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało opłacone. Dzień roboczy to każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz wszystkich świąt.

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane w terminie 14 dni od złożenia reklamacji przez Kupującego. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze sprzedającym (telefonicznego lub mailowego – dane kontaktowe dostępne na stronie marlenka.com.pl celem wyjaśnienia sprawy.

8. Zwroty towaru

8.1. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce zwroty.

9. Dane osobowe

9.1. Wypełniając formularz zamówienia z danymi klienta, zawarcie tych danych w e-mailu lub ich telefoniczne przekazanie jest równoznaczne ze zgodą na ich przechowywanie i przetwarzanie do celów sprzedażowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

10. Postanowienia końcowe

10.1. Obecność towaru w cenniku i na stronie internetowej marlenka.com.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

10.2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (np. kolor produktu, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

10.3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

10.5. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.