Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane w terminie 14 dni od złożenia reklamacji przez Kupującego. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze sprzedającym (telefonicznego lub mailowego – dane kontaktowe dostępne na stronie marlenka.com.pl celem wyjaśnienia sprawy.