Właścicielem sklepu jest:

Prospect Klaudia Pietras

ul. Gen. Jankego 252

40-613 Katowice

NIP: 634-252-37-44

REGON: 240853828

Adres do korespondencji i siedziba firmy:

Prospect Klaudia Pietras

ul. Gen. Jankego 252

40-613 Katowice

mail: marlenka@marlenka.com.pl

tel.: 515094698